VERIFYING SECURITY SINCE 1999

... våra lösningar

GDPR

Veriscan:s lösningar och GDPR utifrån ett LIS perspektiv

Läs våra white paper

Inför ni ledningssystem för informationssäkerhet, LIS?

Veriscan erbjuder ett komplett utbud av lösningar för t ex införande av ledningssystem, LIS enligt ISO/IEC 27001.

Har ni behov av ett beslutstöd för att kunna vidta effektiva åtgärder inom informationssäkerhet?

Veriscans patenterade metod för mätning av säkerhetsnivå, Veriscan Rating® ger heltäckande och jämförbara mätresultat samt åtgärdsprogram.

Informationssäkerhet är vår specialitet

Veriscan har specialiserade tjänster och verktyg inom en rad områden:

Informationssäkerhetsutbildning

Informationsklassning

Riskhantering

Kravställning

Kontinuitetsplanering

Sårbarhetsanalyser

Revision mm.

Informationssäkerhet och standarder

Veriscan stödjer en rad olika organisationer såväl nationellt som internationellt att förbättra arbetet med informationssäkerhet.

Läs gärna mer om hur vi sedan 1999 har arbetat med informationssäkerhet och standarder, framförallt den globala ISO 27000 serien inom informationssäkerhet.

SENASTE NYTT

Nyhet

Stort intresse vid konferensen SIS Rätt Säkerhet

Veriscan en av utställarna i Göteborg

LÄS MER
Nyhet

ISO möte om ISO 27000 serien

Veriscan deltar vid mötet i Berlin

LÄS MER