svenska  english
Veriscan

Tjänster

Veriscan Security Sweden AB erbjuder tjänster till olika kunder som behöver hantera allt som informationssäkerhet/cybersäkerhet innebär. Veriscans tjänster baseras egna produkter och på internationella standarder såsom ISO 27000 serien, NIST mm, och omfattar även skydd av persondata. För en översikt över våra tjänster vänligen gå vidare till vår tjänstesida.

Produkter

Veriscan tillhandahåller stödprodukter för att möjliggöra för verksamheten att få kontroll över säkerheten. Två av produkterna ger lätt och pragmatiskt stöd för att svara på frågorna "vad" måste du skydda (Veriscan vIC™) och "varför" och ”vem” ska skydda (Veriscan vRISK™). För en översikt över produkterna vänligen gå vidare till vår produktsida.